strona główna

 

Witamy na naszej nowej stronie www

Strona powstała w ramach realizacji projektu „Z wycieczką do Solca-Zdroju – promocja oferty turystycznej gminy Solec-Zdrój i edukacja regionalna dzieci i młodzieży” z zakresu działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „G5”.

W tym roku Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ obchodzi 10-lecie istnienia. Jubileusz stanowi bardzo dobrą okazję do przypomnienia dotychczasowego dorobku organizacji.

Zaczęło się wszystko od kilku starych fotografii …

22 października 2002r. kilka osób zainteresowanych przeszłością Solca postanowiło zająć się tym problemem na poważnie. Za główny cel działalności od samego początku  przyjęto wskrzeszenie zapomnianej historii Uzdrowiska. Zaczęliśmy od  poszukiwań starych fotografii, dokumentów i pamiątek. W ciągu minionych lat udało się nam zgromadzić sporą  kolekcję dokumentów archiwalnych: fotografii, rycin, pocztówek, dawnych publikacji oraz przedmiotów codziennego użytku itp. Zebrany materiał sukcesywnie  prezentowaliśmy  na wystawach i – w miarę możliwości – w publikacjach książkowych.

    Z czasem  zainteresowania Stowarzyszenia  objęły również tutejsze ważne pod względem historycznym miejsca i obiekty.

Dwa lata poświęciliśmy na  inwentaryzację i  lokalizację licznych na naszym terenie krzyży, figurek i kapliczek. Wyniki naszej pracy zaprezentowaliśmy w publikacji książkowej pt.„Przydrożni świadkowie wiary i historii. Krzyże, figury i kapliczki z Solca-Zdroju i okolic”. Była to – i nadal jest – pierwsza publikacja prezentująca wszystkie obiekty tego typu z terenu naszej gminy.

Dzięki naszym staraniom 17 nagrobków na soleckim cmentarzu zostało wpisanych do rejestru zabytków. Jesteśmy inicjatorami i organizatorami kwest przeprowadzanych corocznie 1 listopada pn.„Ratujmy zabytkowe nagrobki”. W roku 2007  wydaliśmy książeczkę pt. „Zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Solcu-Zdroju”. Naszym staraniem odrestaurowanych zostało 9 starych pomników nagrobnych. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać środki na renowację bodaj najważniejszego zabytkowego obiektu w Solcu jakim jest usytuowany  na bocznej ścianie soleckiego kościoła renesansowy nagrobek wg tradycji Samuela Zborowskiego.

     W ramach  działalności Stowarzyszenia na niwie kultury  staraliśmy się promować lokalne talenty. Organizowaliśmy  wystawy twórczości malarskiej Grzegorza Kozłowskiego, prezentowaliśmy wyroby tutejszych rękodzielników czy umiejętności lokalnych muzyków. Naszym pomysłem są organizowane od 5 lat sobótkowe Imieniny Jana i Janiny.

    Inną, lecz równie ważną  dziedzinę działalności Stowarzyszenia stanowi edukacja i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W latach 2002- 2011 zrealizowaliśmy 6 projektów edukacyjnych za łączną kwotę 176 649zł. przeznaczoną w całości na zajęcia  pozalekcyjne i pozaszkolne dla soleckiej młodzieży.

  Od kilku lat bierzemy udział w prowadzonej przez Fundację im. S. Batorego  kampanii społecznej „Masz głos, masz wybór”, która ma na celu rozwój demokracji lokalnej. Tradycją już stały się organizowane przez nas coroczne debaty mieszkańców z władzami samorządowymi.

      Największym sukcesem Stowarzyszenia jest fakt, iż mimo różnych zawirowań i kłopotów przetrwało 10 lat. Ma dorobek,  jakim niewiele organizacji czy nawet instytucji  może się pochwalić: 6 pozycji książkowych, 1 broszura, 1 kalendarz, 1 numer czasopisma, 1 składanka,  27 zorganizowanych wystaw, 15 przeprowadzonych  konkursów, 9 odnowionych zabytków. Z naszej inicjatywy kalendarz lokalnych imprez kulturalnych wzbogacił się o kilka wydarzeń tj. wystawy, Imieniny Jana i Janiny, pierwszolistopadowa kwesta. Z naszych projektów edukacyjnych skorzystało blisko 500 uczniów.

    Z całym przekonaniem i satysfakcją możemy stwierdzić, że w ciągu tych 10 lat udało nam się ocalić od zapomnienia historię Solca. Jeszcze parę lat temu nazwisko założyciela uzdrowiska było nikomu nieznane, w Internecie nie występowało w ogóle. Dziś Karol Godeffroy odzyskał swój nagrobek, za swoje zasługi doczekał się od mieszkańców obelisku a po wpisaniu w googlach jego nazwisko pojawia się  952 razy. W oparciu o opracowania historyczne autorstwa Klementy Helis powstało kilkanaście prac licencjackich i magisterskich, a nawet jedna doktorska.

      Skala podejmowanych przez nas zadań uzależniona jest od dostępnych środków finansowych. Większość działań Stowarzyszenia to projekty, które zostały dofinansowane w wyniku  konkursów   zasięgu krajowym i wojewódzkim. Łącznie – było ich 21 na sumę 311 056zł.  Do największych  grantodawców Stowarzyszenia należy zaliczyć: Europejski Fundusz Społeczny, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Ministerstwo Polityki Społecznej, Fundację Wspomagania Wsi. Wspierali nas również: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Wanda i Igor Steinmetzowie, Hotel Spa Malinowy Zdrój, Firma ned-bus. Pomocy rzeczowej udzielali: Zenon Grosicki, Krzysztof Dziekan, Marek Dziekan, Jacek Żółtak, Lucjan Swatek.

Serdecznie im wszystkim dziękujemy.

 

                                                        Małgorzata Helis

                                  prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego

                                                        SOLEC ZDRÓJ

 


Comments are closed.